Malylylyk bugarmak üçin molibden gaýyklary

99,95% arassa molibden gämisi.Malylylyk bugarmak çeşmeleri üçin ulanylýar.Dürli uzynlykda, ini, galyňlygy we materiallary bolan gaýyklary hödürleýäris, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


 • Arza:Bugly örtük, laboratoriýa ulanylyşy
 • Standart Ölçeg:# 210, # 215, # 310, # 315, # 510
 • Material:Volfram, Molibden, Tantal
 • MOQ:50 bölek
 • Eltip bermegiň wagty:10 ~ 15 gün
 • Töleg usuly:T / T, PayPal, Alipay, WeChat Pay we ş.m.
  • linkend
  • twitter
  • YouTube2
  • Facebook1
  • WhatsApp2

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Molibden (Mo) gaýyklary

  Molibden gaýyklary, fiziki bug buglamak (PVD) proseslerinde, esasanam termiki bugarmak usullarynda ulanylýan möhüm komponentlerdir.Bu gaýyklar gaty çeşme materiallary saklamak we bugarmak üçin çüýler ýa-da gämiler bolup hyzmat edýär, inçe filmleriň aşaky gatlaklara goýulmagyna mümkinçilik berýär.

  Malylylyk bugarmak prosesinde ulanylýan molibden gaýyklary, görnüşi, ululygy we amaly talaplary ýaly birnäçe faktorlara görä toparlara bölünip bilner.Molibden gaýyklarynyň klassifikasiýalary:

  • Dürli görnüşlere görä, molibden gaýyklary tegelek, gönüburçly, inedördül we trapezoidal;

  • Dürli gaýtadan işlemegiň usullaryna görä, molibden gaýyklaryny möhürleýji gaýyklara, bukulýan gaýyklara, kebşirleýji gaýyklara we aýlawly gaýyklara bölmek mümkin;

  • Dürli materiallara görä, ony arassa molibden gaýyklaryna, molibden-lantan gaýyklaryna, molibden-sirkonium-titanium gaýyklaryna, molibden-reniý gaýyklaryna, wolfram-molibden gaýyklaryna we ş.m. bölmek bolar.

  Molibden (Mo) gaýyklary

  Önümleriň ady Molibden gaýyklary
  Material Mo1, MoLa
  Dykyzlygy 10.2g / cm³
  Arassalyk ≥99.95%
  Tehnologiýa Aýlaw, möhür basmak we ş.m.
  Arza Wakuum metallizasiýasy

  Molibden gämisiniň artykmaçlyklary

  Molibden gämisi wakuum çöketlik programmalarynda ýylylyk bugarmak prosesiniň möhüm düzüm bölegi bolup durýar.Onuň esasy artykmaçlyklarynyň käbiri:

  • temperatureokary temperaturaly durnuklylyk
  • Bitewi ýyladyş we buglaşmak
  • Himiki taýdan inert
  • Dizaýn köptaraplylygy
  • Wakuum gurşawyna laýyklyk
  • Çydamlylyk we uzak ömür
  • Programmalaryň giň gerimi

  Arza

  Molibden gaýyklary inçe film çökdürilmegi üçin ýylylyk bugarmak proseslerini ulanýan pudaklarda dürli amaly ýerine ýetirýär.Käbir adaty goşundylar ýarymgeçiriji önümçiligi, optika we fotonika, ýerüsti modifikasiýa we funksional örtükler, inçe film gözleg we ösüş, materiallar ylym we in engineeringenerçilik, gün öýjügi we fotoelektrik senagaty, bezeg we funksional örtükler we ş.m.

  Molibden gaýyk şekilini saýlamak

  Tekiz çukur molibden gaýygy Highokary çyglylyk materiallary üçin amatly.
  V şekilli çukur molibden gämisi Az çyglylygy bolan materiallar üçin amatly.
  Oval molibden gämisi Eredilen ýagdaýynda materiallar üçin amatly.
  Sferik çukur molibden gämisi Altyn we kümüş ýaly gymmat materiallar üçin amatly.
  Dar ýeri molibden gaýygy Bu dizaýn, bug çökdürýän materialyň filament klipine ýapyşmagynyň öňüni alýar.
  Molibden gaýyklarynyň klassifikasiýasy_01

  Meşhur ululyk

  Model

  Galyňlygy (mm)

  Ini (mm)

  Uzynlygy (mm)

  # 210

  0.2

  10

  100

  # 215

  0.2

  15

  100

  # 220

  0.2

  20

  100

  # 310

  0.3

  10

  100

  # 315

  0.3

  15

  100

  # 320

  0.3

  20

  100

  # 510

  0,5

  10

  100

  # 515

  0,5

  15

  100

  Bellik: Specialörite aýratynlyklar we ölçegler çyzgylara ýa-da nusgalara görä işlenip bilner.

  PVD örtügi we optiki örtük üçin bugarmak çeşmeleri we bugarmak materiallary bilen üpjün edýäris, bu önümler şulary öz içine alýar:

  Elektron şöhle çüýlenýän çyzyklar Volfram rulet gyzdyryjy Volfram katod filamenti
  Malylylyk bugarmagy möhüm Bug bugy materialy Bug bugy

  Size zerur önüm ýokmy?Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, muny siziň üçin çözeris.

  Önümlerimiz hakda has köp bilmek isleýärsiňizmi?

  Satyş dolandyryjysy-Amanda-2023001

  Biz bilen habarlaşyň
  AmandaSatyş dolandyryjysy
  E-mail: amanda@winnersmetals.com
  Telefon: +86 156 1977 8518 (WhatsApp / Wechat)

  WhatsApp QR kody
  WeChat QR kody

  Önümlerimiziň has jikme-jikliklerini we bahalaryny bilmek isleseňiz, satuw müdirimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, ol size gysga wagtda jogap berer (köplenç 24 sagatdan köp bolmaz), sag boluň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň