Wakuum peçleri üçin molibden nurbatlary we hozlar

Molibden nurbatlary we hozlar dürli ýokary temperaturaly vakuum peçlerinde, ýarymgeçirijilerde, fotoelektrik we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Dürli wolfram, molibden we tantal önümlerini ýokary hilli we amatly baha bilen hödürleýäris, maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


 • Standart:GB, DIN, ISO, ASME / ANSI we ş.m.
 • Material:Volfram, molibden we tantal we ş.m.
 • Ölçegi:M3 ~ M30
 • MOQ:10 bölek
 • Eltip bermegiň wagty:12 ~ 15 gün
 • Töleg usuly:T / T, PayPal, Alipay, WeChat Pay.
  • linkend
  • twitter
  • YouTube2
  • Facebook1
  • WhatsApp2

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Molibden nurbatlary / hozlar / berkidijiler

  Molibden nurbatlary we hozlary ýokary ereýän nokadyň, ýokary süýşmä garşylygyň, pes ýylylyk giňelmeginiň we poslama garşylygy, esasanam ýokary temperatura garşylygy we pes giňelmegi ýaly häsiýetlere eýedir we henizem 1700 gradusda gowy fiziki güýje eýe.Şonuň üçin dürli ýokary temperaturaly pudaklarda giňden ulanylýar.

  Volfram, molibden we tantal ýokary temperatura çydamly birleşdiriji elementler bilen üpjün edýäris, mysal üçin nurbat, hoz, ýuwujy, ýüplükli postlar we ş.m.

  Wakuum peçleri üçin dürli wolfram, molibden we tantal ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýäris.Web sahypamyz arkaly baglanyşykly önümlere göz aýlap ýa-da göni habarlaşyp bilersiňiz.

  Molibden nurbatlary, hozlar, ýuwujylar

  Molibden nurbatlary barada maglumat

  Önümleriň ady Molibden nurbatlary
  Standart GB, DIN, ISO, ASME / ANSI, JIS, EN
  Material Pure Mo, TZM, MoLa
  Işleýiş temperaturasy 1100 ~ 1700 ℃
  Dykyzlygy 10.2g / cm³
  Faceüzü Işlenen, ýalpyldawuk
  Ölçegleri M3 ~ M30, özleşdirilip bilner
  Baş görnüşi Oterli, T şekilli kelle, altyburç kelle ýa-da çyzgyňyz ýaly

  Molibden nurbatlary we hozlary nirede ulanylýar?

  Molibden nurbatlary ajaýyp öndürijiligi we ygtybarlylygy sebäpli dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Käbir umumy programmalar şulary öz içine alýar:

  • Aerokosmos senagaty
  • Elektron we ýarymgeçiriji önümçiligi
  • Himiki gaýtadan işlemek
  • lukmançylyk gurallary
  • temperatureokary temperaturaly peç
  • Nebit we gaz pudagy
  • Awtoulag pudagy
  • Azyk we içgi senagaty

  Molibden nurbatlarynyň artykmaçlyklary näme?

  Molibden nurbatlary dürli programmalar üçin ideal edýän birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.Ine esasy artykmaçlyklary:

  • temperatureokary temperatura garşylyk
  • Poslama garşylyk
  • strengthokary güýç we berklik
  • Biokompatisiýa
  • Ölçegli durnuklylyk
  • Pes ýylylyk giňelmesi
  Geçirijilik
  • Programmalaryň giň gerimi

  Molibden nurbatlarynyň baş görnüşleri

  Molibden nurbatlarynyň kellelerinde adatça göni çukurlar, T-kelleler, inedördül kelleler, altyburç kelleler we ş.m. bar, sapaklaryň adatça M3-M30 ýa-da dýuým sapak standartlary bar.Molibden nurbatlarynyň beýleki ululyklaryny we görnüşlerini sazlamagy goldaýarys.

  2-nji görnüş

  Önümlerimiz hakda has köp bilmek isleýärsiňizmi?

  Satyş dolandyryjysy-Amanda-2023001

  Biz bilen habarlaşyň
  AmandaSatyş dolandyryjysy
  E-mail: amanda@winnersmetals.com
  Telefon: +86 156 1977 8518 (WhatsApp / Wechat)

  WhatsApp QR kody
  WeChat QR kody

  Önümlerimiziň has jikme-jikliklerini we bahalaryny bilmek isleseňiz, satuw müdirimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, ol size gysga wagtda jogap berer (köplenç 24 sagatdan köp bolmaz), sag boluň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň