Elektron şöhle çeşmeleri üçin molibden haçlary

99,95% arassa Molibden (Mo) iň möhüm çyzgylar.Elektron şöhläniň bugarmagynda ulanylýar.Temperatureokary temperatura garşylyk, hapalanma ýok, uzak ömri.Elektron şöhleleriniň bugarmak enjamlarynyň köpüsi üçin takyk işlemek, standart ululyk.


 • Arza:Elektron şöhle bugarmak, laboratoriýa ulanylyşy
 • Material:Volfram, Molibden, Tantal, Mis
 • Ölçegi:4cc, 7cc, 15cc, 25cc, 30cc, 40cc, özleşdirip bolýar
 • MOQ:2 bölek
 • Eltip bermegiň wagty:10-15 gün
 • Töleg usuly:T / T, PayPal, Alipay, WeChat Pay we ş.m.
  • linkend
  • twitter
  • YouTube2
  • Facebook1
  • WhatsApp2

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Molibden E-şöhle çüýleri

  Molibden elektron şöhle çüýleri elektron şöhleleriniň bugarmak prosesinde ulanylýar.Molibden çüýşeli çyzgylar, ýokary temperaturaly programmalarda öndürijiligini we çydamlylygyny ýokarlandyrmak üçin çüýşäniň içine ýerleşdirilen gorag gatlaklary ýa-da molibden metaldan ýasalan goşundylardyr.Degişli çyzgyly ululygy saýlamak, film goýmagyň netijeliligini ýokarlandyryp we önümçilik çykdajylaryny azaldyp biler.

  Molibden elektron şöhle çüýleri adatça ýokary arassa molibden metaldan ýasalýar.Molibdeniň ýokary ereýän nokady (2620 ℃), ajaýyp ýylylyk geçirijiligi, termiki zarba we himiki hüjüme garşylygy bar.

  Molibden elektron şöhlesini 4cc, 7cc, 15cc, 25cc, 30cc, 40cc, 100cc we has köp spesifikasiýalarda hödürleýäris.Molibden çüýşelerimiz ýokary takyklygy, ýokary arassalygy, hapalanmazlygy, uzak ömri, ýokary temperatura garşylygy we ajaýyp süýşmä garşylygy we poslama garşylygy bolan ýokary arassa ýasalan molibden çybyklaryndan gaýtadan işlenýär.

  Molibdeniň möhüm maglumatlary

  Haryt ady Molibden (Mo) haç çüýleri
  Arassalyk 99,95%
  Dykyzlygy 10.2g / cm³
  Eriş nokady 2620 ℃
  Iş temperaturasy 1100 ℃ -1800 ℃
  Önümçilik prosesi Maşyn bilen polishing
  Arza Elektron şöhle bugarmak, laboratoriýa ulanylyşy
  Görnüşi 4cc, 7cc, 15cc, 25cc, 30cc, 40cc, 100cc, Düzülip bilner
  MOQ 2 bölek

  Arza

  Molibden elektron şöhle çüýleri dürli pudaklarda inçe film goýmak programmalarynda giňden ulanylýar:

  • icarymgeçiriji önümçiligi.
  • Optiki örtükler.
  • Gün öýjükleriniň öndürilmegi.
  • Gözleg we ösüş.

  Elektron şöhle çeşmesi

  Elektron şöhle bugarmak örtügi hakda

  Elektron şöhläniň bugarmak usuly wakuum bugarmak örtüginiň bir görnüşidir, wakuum şertlerinde bugarmak materialyny göni gyzdyrmak, bugarmak materialyny bugarmak we substrata daşamak we inçe film döretmek üçin substratda kondensasiýa etmek üçin elektron şöhlelerini ulanýar.

  Elektron şöhleleriniň bugarmagy ýokary ýylylyk netijeliligi, şöhläniň häzirki dykyzlygy we umumy garşylykly ýyladyş bugarmagyndan has çalt bugarmagy bolan ýokary ereýän nokat materiallaryny bugaryp biler.Taýýarlanan inçe film ýokary arassalygy we ýokary hilli bolmagy, galyňlygyny has takyk dolandyryp bilýär we ýokary arassa inçe filmler we geçiriji aýna ýaly dürli optiki material inçe filmleri taýýarlamakda giňden ulanylyp bilner.

  Elektron şöhle çeşmesi

  Molibdeniň ölçegleri

  Jübiň göwrümi Iň ýokary diametri (A) Boý (B) Diwar galyňlygy (C) Burç (D)
  4cc 0.885 in (22.48mm) 0,595 in (15.11mm) 0.093 in (2.36mm) 15 °
  7cc 1,167 in (29.64mm) 0,563 in (14.30mm) 0.093 in (2.36mm) 15 °
  12cc 1,334 in (33.88mm) 0.768 in (19.51mm) 0.093 in (2.36mm) 15 °
  15cc 1,48 in (37.59mm) 0,67 in (17.02mm) 0.125 in (3.18mm) 15 °
  20cc 1,673 ini (42.49mm) 0.768 in (19.51mm) 0.093 in (2.36mm) 15 °
  25cc (4 jübüt) 1,85 ini (46.99mm) 0,68 in (17,27mm) 0.125 in (3.18mm) 15 °
  25cc (6 jübüt) 1,633 in (41.48mm) 0.94 in (23.88mm) 0.125 in (3.18mm) 15 °
  30cc (web bilen) 1,92 in (48,77mm) 0.81 in (20.57mm) 0.093 in (2.36mm) 15 °
  30cc (websiz) 1,775 in (45.09mm) 0.94 in (23.88mm) 0.125 in (3.18mm) 15 °
  40cc 2.03 in (51.56mm) 1.02 in (25.91mm) 0.125 in (3.18mm) 15 °
  Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin çyzgylara görä has uly ululyklary ýa-da önümçiligi özleşdirmäge mümkinçilik berýär.
  Elektron şöhle çüýlenýän çyzyklar

  Suratyň beýany:
  1. Haçan-da önüm çyzgy bilen üpjün etmese, çyzgy we aşakdaky tablisanyň ululygyna görä işlener.
  2. Önümiň gyralary we burçlary deslapky görnüşde (C0.5 ~ C1) gysylýar, beýleki ululyklar ýa-da R burçlar ulanylýandygyny düşündirmegiňizi haýyş edýäris.
  3. Önüm gaýtadan işlenmezden ozal, çyzgylar berilmedik bolsa, kompaniýamyz tassyklamak üçin mugt çyzgylar bilen üpjün eder.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  Size has ýokary hilli arassa molibden çüýleri bilen üpjün edýäris, esasy artykmaçlyklarymyz aşakdakylar:

  Pur Arassalygyny üpjün etmek üçin ýokary arassalykly molibden çybyklary bilen gaýtadan işlenýär.
  ☑ Professional önümçilik, has ýokary önüm takyklygy we ýagty ýüz.
  Delivery Gysga gowşuryş wagty we amatly baha.
  Minimum Iň az sargyt mukdary, özleşdirmegi goldaň.

  On ýyldan gowrak senagat tejribesi bilen, gaty ýokary dykyzlygy we arassalygy, takyk ölçegleri, tekiz ýeri, ýokary temperatura garşylygy we poslama garşylygy bolan molibden çüýşelerini öndürip bileris.

  Düşünýän zatlarymyzy dünýäniň köp müşderisi uly üstünlik bilen ulanýar.Laboratoriýa ulanmak üçin kiçijik (diametri 10mm) ýa-da senagat taýdan ulanmak üçin uly ähmiýete eýe (diametri 300mm) bolsun, öndürip bileris.

  PVD örtügi we optiki örtük üçin bugarmak çeşmeleri we bugarmak materiallary bilen üpjün edýäris, bu önümler şulary öz içine alýar:

  Elektron şöhle çüýlenýän çyzyklar Volfram rulet gyzdyryjy Volfram katod filamenti
  Malylylyk bugarmagy möhüm Bug bugy materialy Bug bugy

  Size zerur önüm ýokmy?Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, muny siziň üçin çözeris.

  Önümlerimiz hakda has köp bilmek isleýärsiňizmi?

  Satyş dolandyryjysy-Amanda-2023001

  Biz bilen habarlaşyň
  AmandaSatyş dolandyryjysy
  E-mail: amanda@winnersmetals.com
  Telefon: +86 156 1977 8518 (WhatsApp / Wechat)

  WhatsApp QR kody
  WeChat QR kody

  Önümlerimiziň has jikme-jikliklerini we bahalaryny bilmek isleseňiz, satuw müdirimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, ol size gysga wagtda jogap berer (köplenç 24 sagatdan köp bolmaz), sag boluň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň