Metal diafragma

Metal diafragma, tegelek membrana şekilli elastik duýgur element bolup, eksenel ýük ýa-da basyş astynda elastik deformasiýa bolar.Adatça inçejik metal kagyzy gasynlanan görnüşe basmak arkaly ýasalýar.Metal diafragmalar azyk önümçiliginde, derman önümçiliginde, ýarymgeçirijide, lukmançylyk enjamlarynda, senagat tehnikasynda, sarp ediş elektronikasynda we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.


 • Arza:Basyş datçikleri, basyş geçirijileri we ş.m.
 • Material:SS316L, Tantal, Titan, HC276, Monel400 we ş.m.
 • MOQ:50 bölek
 • Spesifikasiýa:Diametri (φ12.4 ~ mm100mm), galyňlygy (0.02 ~ 0,1mm)
 • Eltip bermegiň wagty:10 ~ 15 gün
 • Töleg usuly:T / T, PayPal, Alipay, WeChat Pay we ş.m.
  • linkend
  • twitter
  • YouTube2
  • Facebook1
  • WhatsApp2

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Gasynlanan metal diafragma

  Metal diafragma, tegelek membrana şekilli elastik duýgur element bolup, eksenel ýük ýa-da basyş astynda elastik deformasiýa bolar.Metal diafragma adatça poslamaýan polat, Inconel, titanium ýa-da nikel garyndysy ýaly ýokary hilli metal materiallardan ýasalýar.Bu materiallar talap edilýän şertlerde ygtybarly öndürijiligi üpjün edip, ajaýyp mehaniki häsiýetleri, poslama garşylygy we çydamlylygy hödürleýär.

  Metal diafragmalar azyk önümçiliginde, derman önümçiliginde, ýarymgeçirijide, lukmançylyk enjamlarynda, senagat tehnikasynda, sarp ediş elektronikasynda we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

  Metal diafragmalaryň üç esasy görnüşi bar:zolakly, gümmez görnüşli ýa-da tekiz;gasynlanan diafragmalar iň giňden ulanylýar, ýöne gasynlanan diafragmalar köpçülikleýin önümçilik üçin gabat gelýän galyplary talap edýär.Uly deformasiýa ukyby we çyzykly häsiýetli egrilik bar.

  Dürli materiallarda we ululykda metal diafragmalary hödürleýäris, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  Metal diafragma maglumatlary

  Önümleriň ady Gasynlanan metal diafragma
  Elýeterli material SS316L, Tantalum (Ta), Titan (Ti),HC276, Monel400, Inconel625
  MOQ 50 bölek
  Arza Diafragma basyş ölçeýjisi, basyş datçigi, basyş geçirijileri, diafragma klapan, basyş wyklýuçateli
  Gyzgyn satuw ululygy φ65 * 0.08mm, Φ32 * 0.05mm, φ50 * 0.05mm, φ18.4 * 0.025mm,φ12.4 * 0.03mm, φ18.8 * 0.02mm

  Arza

  Metal diafragmalar takyk basyşy duýmagy, gözegçilik etmegi we ölçemegi talap edýän dürli pudaklarda we amaly programmalarda ulanylýar.Käbir ulanylýan ýerler:

  • Awtoulag pudagy
  • Aerokosmos
  • Lukmançylyk gurallary
  • Awtomatlaşdyrylan senagat
  • Gurallar we synag enjamlary
  • Elektron we ýarymgeçiriji önümçiligi
  • Nebit we gaz pudagy

  Diafragma-basyş-ölçeg , Basyş-sensor-geçiriji , Diafragma-basyş-kommutator , Diafragma-klapan

  Metal diafragma ölçegleri

  Diafragmanyň çyzgysy
  D1: Daşarky diametri
  D: Netijeli diametri
  J: Gasyn merkeziniň aralygy
  J1: Gasynlanan aralyk
  d: Merkez tekizliginiň diametri
  d1: Merkez deşiginiň diametri
  h: Gasyn beýikligi
  R: Aýlaw radiusy

  Gasynlanan diafragmalar galyndy öndürmek üçin goşmaça çykdajylary talap edip biljek professional galyndy önümçiligini talap edýär (soňra köpçülikleýin önümçilik galyndy önümçiliginiň çykdajylaryny kem-kemden öwezini dolup biler).Bar bolan galyplarymyz aşakdaky ululyklary öndürip biler.

  Bar bolan galyndy aýratynlyklary (Görmek üçin basyň)

  Daşarky diametri

  Netijeli diametri

  Diafragma galyňlygy

  φ12.4mm

   

  0.02 / 0.025 / 0.03 / 0.05mm

  φ15mm

   

  0.02 / 0.025 / 0.03 / 0.05mm

  φ18mm

   

  0.03 / 0.05mm

  φ18.4mm

  .515.5mm

  0.02 / 0.025 / 0.03 / 0.05mm

  φ22.1mm

   

  0.05 / 0.15mm

  φ24.0mm

  φ18 / 20mm

  0.05mm

  φ26mm

  φ22mm

  0.05mm

  φ28mm

   

  0.08mm

  φ30mm

  φ24mm

  0.05 / 0.08mm

  φ32mm

  φ25mm

  0.05 / 0.08mm

  φ34mm

  φ26mm

  0.05mm

  φ35mm

   

  0.08mm

  φ36mm

   

  0.05 / 0.08 / 0.1mm

  φ38mm

  φ30mm / 32mm

  0.05 / 0.08 / 0.15mm

  φ39mm

  φ24mm

  0.025mm

  φ40mm

  φ30mm / 32mm

  0.05 / 0.08 / 0.1mm

  φ42mm

  φ35mm

  0.05 / 0.08 / 0.1mm

  φ45mm

  φ34mm / 38mm

  0.05 / 0.08 / 0.1 / 0.15mm

  φ50mm

  φ30 / 36/40/38/45mm

  0.05 / 0.08 / 0.1mm

  φ52.5mm

   

  0,1 mm

  φ55mm

  φ48mm

  0.05 / 0.08 / 0.1mm

  φ58mm

  φ48mm

  0.05 / 0.08mm

  φ60mm

  φ45 / 50mm

  0.05 / 0.08 / 0.1mm

  φ65mm

  φ38 / 40/45 / 50mm

  0.05 / 0.08 / 0.1mm

  φ68mm

  φ58mm

  0.08 / 0.1mm

  φ69mm

  φ59mm

  0.08 / 0.1mm

  φ70mm

  φ60mm

  0.08 / 0.1mm

  φ75mm

  φ40 / 50/55/60mm

  0.08 / 0.1mm

  φ82mm

  φ72mm

  0.08 / 0.1mm

  φ84mm

  φ50 / 60mm

  0.08 / 0.1mm

  φ89mm

  φ50 / 60mm

  0.08 / 0.1mm

  φ92mm

  φ50mm

  0.08 / 0.01mm

  φ98mm

  φ88mm

  0.08 / 0.1mm

  φ100mm

  φ60 / 90mm

  0.08 / 0.1mm

  Önümlerimiz hakda has köp bilmek isleýärsiňizmi?

  Satyş dolandyryjysy-Amanda-2023001

  Biz bilen habarlaşyň
  AmandaSatyş dolandyryjysy
  E-mail: amanda@winnersmetals.com
  Telefon: +86 156 1977 8518 (WhatsApp / Wechat)

  WhatsApp QR kody
  WeChat QR kody

  Önümlerimiziň has jikme-jikliklerini we bahalaryny bilmek isleseňiz, satuw müdirimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, ol size gysga wagtda jogap berer (köplenç 24 sagatdan köp bolmaz), sag boluň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň