Malylylyk bugarmak üçin wolfram gaýyklary

Volfram gämisi wolfram metaldan ýasalan gapdyr.Adatça gaýyk ýaly şekillendirilip, dürli ýokary temperaturaly programmalarda materiallary saklamak ýa-da daşamak üçin niýetlenendir.Dürli uzynlykda, inde, galyňlykda we materiallarda bugarmak gaýyklaryny hödürleýäris, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


 • Arza:Malylylyk bugarmagy, E şöhleleriniň bugarmagy
 • Material:Volfram, Molibden, Tantal
 • Standart ululygy:# 210, # 215, # 310, # 315, # 510
 • MOQ:50 bölek
 • Eltip bermegiň wagty:10 ~ 12 gün
 • Töleg usuly:T / T, PayPal, Alipay, WeChat Pay we ş.m.
  • linkend
  • twitter
  • YouTube2
  • Facebook1
  • WhatsApp2

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Volfram gaýygy

  Volfram gämisi wolfram metaldan ýasalan gapdyr.Adatça gaýyk ýaly şekillendirilip, dürli ýokary temperaturaly programmalarda materiallary saklamak ýa-da daşamak üçin niýetlenendir.Volfram gaýyklary, goýlan materialyň takyk gözegçiligini talap edýän ýylylyk bugarmagy we elektron şöhlesiniň bugarmagy ýaly wakuum çöketlik proseslerinde giňden ulanylýar.

  Volfram gaýyklary, gaty ýokary ereýän nokady (3422 ° C), ajaýyp ýylylyk geçirijiligi, termiki zarba we himiki poslama garşylygy sebäpli wakuum çökdürilmegi üçin ilkinji seçimdir.Bu häsiýetler wolfram gaýyklaryny ýokary temperaturada materiallary deformasiýa etmezden ýa-da täsir etmezden işlemek we bugarmak üçin amatly edýär.

  Wakuum çökdürmek prosesinde bugarmaly material wolfram gämisiniň içine goýulýar we garşylykly ýyladyş ýa-da elektron şöhle bombalanmagy bilen islenýän temperaturada gyzdyrylýar.Material bugarmagyň temperaturasyna ýetende, bugarýar we esasy materialda inçe film döredýär, çökdürme prosesine we emele gelen filmiň häsiýetlerine takyk gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

  Volfram gaýyklary dürli çöketlik ulgamlaryny we material talaplaryny ýerleşdirmek üçin dürli ululykda we konfigurasiýada bar.Dürli uzynlykda, inde, galyňlykda we materiallarda bugarmak gaýyklaryny hödürleýäris, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  Volfram gaýyk maglumatlary

  Önümleriň ady Volfram (W) gaýyklary
  Goşmaça material W, Mo, Ta
  Dykyzlygy 19.3g / cm³
  Arassalyk ≥99.95%
  Tehnologiýa Temokary temperatura möhürlemesi, kebşirlemek we ş.m.
  Arza Wakuum termiki bugarmak

  Volfram gämisiniň aýratynlyklary

  Model

  Galyňlygy (mm)

  Ini (mm)

  Uzynlygy (mm)

  # 210

  0.2

  10

  100

  # 215

  0.2

  15

  100

  # 220

  0.2

  20

  100

  # 310

  0.3

  10

  100

  # 315

  0.3

  15

  100

  # 320

  0.3

  20

  100

  # 510

  0,5

  10

  100

  # 515

  0,5

  15

  100

  Bellik: has köp spesifikasiýa düzülip bilner

  Arza

  Volfram gaýyklary wakuum bugarmagy we maddy ýylylygy bejermek ýaly ýokary temperaturaly we wakuum şertlerinde giňden ulanylýar.Inçe film taýýarlamak we material gözleg ulgamynda aýrylmaz gurallardan biridir.Volfram gaýyklarynyň umumy ulanylýan ýerleri:

  • Wakuum bugarmagy
  • Elektron şöhleleriniň bugarmagy
  • Maddy ýylylygy bejermek
  • Metal materiallary öwrenmek
  • icarymgeçiriji önümçiligi

  PVD örtügi we optiki örtük üçin bugarmak çeşmeleri we bugarmak materiallary bilen üpjün edýäris, bu önümler şulary öz içine alýar:

  Elektron şöhle çüýlenýän çyzyklar Volfram rulet gyzdyryjy Volfram katod filamenti
  Malylylyk bugarmagy möhüm Bug bugy materialy Bug bugy

  Size zerur önüm ýokmy?Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, muny siziň üçin çözeris.

  Önümlerimiz hakda has köp bilmek isleýärsiňizmi?

  Satyş dolandyryjysy-Amanda-2023001

  Biz bilen habarlaşyň
  AmandaSatyş dolandyryjysy
  E-mail: amanda@winnersmetals.com
  Telefon: 0086 156 1977 8518 (WhatsApp / Wechat)

  WhatsApp QR kody
  WeChat QR kody

  Önümlerimiziň has jikme-jik we bahalaryny isleseňiz, satuw müdirimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, ol gysga wagtda jogap berer (köplenç 24 sagatdan köp bolmaz), sag boluň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň